COO

**Alexander Koll**

Alexander Koll
Leiter Werkstätte Wattens | COO

Mobil.: +43 664 88784339
alexander.koll@destination-wattens.at

Vermietung Work Spaces & Facility Services

**Cornella Langer**

Cornella Langer
Vermietung Work Spaces & Facility Services

Mobil: +43 664 8225222
[email protected]

Vermietung Event Spaces & Community Administration

**Anja Luttinger**

Anja Luttinger
Community Services

Mobil: +43 664 88784484
anja.luttinger@werkstaette-wattens.at

Technology & Education

**Dr. Christian Teissl**

Dr. Christian Teissl
Leiter Center for Rapid Innovation (Fablab)

Mobil: +43 664 88784467
christian.teissl@destination-wattens.at

**Benjamin Prazeller**

Benjamin Prazeller
Technical Expert | Center for Rapid Innovation (FabLab)

Mobil: +43 6646256350
benjamin.prazeller@destination-wattens.at

**Christian Schwarzer**

Christian Schwarzer
Technical Expert | Offene Werkstätte

Mobil: +43 664 88784550
christian.schwarzer@destination-wattens.at

CEO

**Matthias Neeff**

Matthias Neeff
Geschäftsführer

Tel.: +43 5224 55486
matthias.neeff@destination-wattens.at

Finance & Administration

**Susanne Knapp**

Susanne Knapp
Finance & Administration

Mobil: +43 664 88784723
susanne.knapp@werkstaette-wattens.at

IT & Veranstaltungstechnik

**Matthias Neuhauser**

Matthias Neuhauser
IT & Veranstaltungstechnik

Mobile: +43 664 6256134
matthias.neuhauser@werkstaette-wattens.at

Technical Hosts

**Samuel Jochum**

Samuel Jochum
Event & Community Host

Mobil: +43 664 6256619

Newsletter